Vad innebär totalentreprenad?

Totalentreprenad innebär i korthet att vi ansvarar för både projektering och utförande. Den stora fördelen med det för dig som kund är att du bara har en avtalspart. Du har alltså bara ett kontrakt och en motpart vilket resulterar i ett mycket tryggt och enkelt byggande för dig.

Vi ordnar allt föreberedande jobb och utför sedan dessutom alla arbeten som vi har avtalat med dig. Om något skulle bli fel så har vi det fulla ansvaret för att ordna till det. Du slipper alltså jaga runt efter olika entreprenörer som kanske tycker att det var den andra entreprenörens ansvar, vi har det fulla ansvaret gentemot dig. 

För att förtydliga det ytterligare så spelar det alltså ingen roll för dig vilken av entreprenörerna som kan ha gjort fel. Oavsett om det i slutändan t.ex. skulle vara elektrikern eller rörläggaren så behöver du bara vända dig till oss så ordnar vi till det.  

Alternativ till totalentreprenad

Alternativet är att man har en så kallad delad entreprenad. Då skriver du avtal med flera olika entreprenörer som alla utför sin del av entreprenaden. Du kanske har en egen markentreprenör eller grundläggare men vill att vi levererar och bygger huset. Det smidigaste är dock att vi kan använda oss av våra egna inkörda entreprenörer som vi vet håller en hög standard och levererar i tid. 

Om du vill utföra vissa invändiga arbeten själv är det oftast bäst att hitta en naturlig brytpunkt i bygget. Vi kan t.ex. göra färdigt utsidan av huset och sedan bygga invändigt fram tills färdig gips. Sedan gör man en besiktning av arbetena vi har utfört och huset lämnas över till dig att fortsätta i egen regi. 

Vilken entreprenadform ska jag välja?

I slutändan så är det du som måste läsa på och fundera över vilken entreprenadform som passar dig bäst. Med det sagt och även om det finns väl fungerande upplägg för båda alternativ så måste vi ändå rekommendera dig att välja totalentreprenad när du bygger med oss. 

Du slipper då ansvaret för projektering och arbetsmiljö. Om något skulle bli fel så slipper du bevisa vilken entreprenör som orsakat felet. Slutligen så har du som sagt bara en avtalspart och vänder dig till oss om du skulle upptäcka något som inte är som det ska så ordnar vi det! Det blir kort och gott en enklare och tryggare byggresa för dig!

Hör av dig till oss!

Kontakta en av våra säljare om du har några frågor eller vill disskutera ditt kommande husbygge.