Totalentreprenad med solceller installerat och klart

Vi vet att husköp och solcellsinstallation kan vara en stor investering, och därför strävar vi alltid efter att erbjuda konkurrenskraftiga priser. 

Vi erbjuder dig komplett installation av solceller tillsammans med ditt husköp. Det finns många fördelar med att installera solceller i samband med nybyggnationen vilket gör att vi kan pressa priset lite extra. 

Många fördelar med solceller på ditt tak

Solceller på ditt hustak är en bra investering som minskar dina energikostnader, minskar din miljöpåverkan och ökar värdet på ditt hem. Genom att utnyttja solenergi kan du göra en positiv inverkan på både din ekonomi och miljön, samtidigt som du investerar i en mer hållbar framtid.

Minska din energiräkning

En av de största fördelarna med solpaneler är att de kan hjälpa dig att spara pengar på din energiräkning. När solen lyser på panelerna omvandlar de solenergi till el som kan användas för att driva hushållets apparater och belysning. På det sättet minskar du behovet av att köpa energi från elbolag och kan istället använda den energi som dina solpaneler genererar själv. Detta innebär att du kan sänka dina energikostnader och spara pengar på lång sikt.

Minska din miljöpåverkan

Solenergi är en ren och förnybar energikälla som inte genererar några utsläpp av växthusgaser eller annan förorening. Genom att ha solpaneler på ditt hustak kan du minska din miljöpåverkan och bidra till en mer hållbar framtid. Solpaneler är också en investering som hjälper till att minska behovet av fossila bränslen och därmed bekämpa klimatförändringar.

Öka värdet på ditt hem

Att ha solpaneler på ditt hustak kan öka värdet på ditt hem. Detta beror på att solpaneler är en eftertraktad funktion på bostadsmarknaden idag. Många potentiella köpare ser solpaneler som en fördel och är villiga att betala mer för en fastighet med installerade solpaneler. Så, förutom att spara pengar på energiräkningen, kan solpaneler också vara en investering i ditt hem som ökar dess värde på lång sikt.

Hur mycket el producerar solceller?

Solceller kan generera en betydande mängd energi, och med rätt installation och inställning kan du få ut maximalt av din solcellsanläggning. Enligt statistik producerar solceller i Sverige årligen mellan 800-1100 kWh per installerad kilowattseffekt (kWp). Detta innebär att en genomsnittlig solcellsanläggning på 10,4 kWp kan producera upp till 8 320-11 440 kWh per år, vilket är en betydande mängd energi som kan hjälpa dig att sänka dina energikostnader rejält.

Det är dock viktigt att notera att den exakta mängden energi som en solcellsanläggning kan producera beror på flera faktorer, inklusive lutning, väderstreck och områdets solinstrålning. Genom att välja en optimal plats för din solcellsanläggning kan du maximera mängden solenergi som din anläggning kan fånga in och därmed öka dess energiproduktion.

Sammantaget är solceller en utmärkt investering för att minska din energikostnad och bidra till en mer hållbar framtid. Genom att välja rätt solcellsanläggning för dina behov, och genom att installera den på en lämplig plats, kan du maximera dess energiproduktion och därmed få ut så mycket som möjligt av din investering.

Solcellers beräknade produktion över ett normalår

5 kWp producerar 4000 – 5500 kWh
10 kWp producerar 8000 – 11000 kWh 
15 kWp producerar 12000 – 16500 kWh
20 kWp producerar 16000 – 22000 kWh
25 kWp producerar 20000 – 27500 kWh

Nyckelfärdigt hus med solceller monterat och klart!

Hör av dig med din förfrågan så kan vi lämna ett förslag till dig på totalentreprenad där leverans och montering av solceller redan är med.