Hur får jag bygglov?

Innan du börjar att bygga ditt hus så måste du ha ett beviljat bygglov och fått ditt startbesked. Här beskriver vi bygglovsprocessen kortfattat. Mer information om vad som gäller för dig när du ska söka bygglov kan du läsa om på din kommuns hemsida.

Vi hjälper dig att ta fram alla ritningar och handlingar du behöver för din bygglovsansökan. Vi kan även i ett tidigt skede besöka dig på din tomt och hjälpa dig med placering av hus och andra byggrelaterade frågor du funderar över.

Bygglovsansökan

När alla ritningar är framtagna och bygglovsansökan är ifylld skickar du in det till bygglovsenheten i din kommun som påbörjar arbetet med att se över det du planerar att bygga. Dom kollar t.ex. att det du vill bygga följer gällande detaljplan och uppfyller gällande krav på t.ex. tillgänglighet. Även om det inte finns någon detaljplan, alltså att du bygger utomplans så kontrollerar dom att det du vill bygga är lämpligt för platsen du vill bygga det på.

Om något inte skulle vara godkänt eller om din ansökan behöver kompletteras meddelar bygglovsenheten dig. Du får då en viss tid på dig att korrigera eventuella fel eller skicka in kompleteringar. När du har fått ditt bygglov godkänt är det dags att planera in tid för ett tekniskt samråd. 

Tekniskt samråd och startbesked

Innan du får börja bygga måste du få ditt startbesked. Nästa steg mot det målet är att boka in ett tekniskt samråd. Din kvalitetsansvariga ska vara med på mötet tillsammans med dig. På det tekniska samrådet går ni igenom förslag till kontrollplan och du redovisar hur du har planerat att utföra arbetet. I kallelsen till tekniskt samråd står även vad för andra konstruktionshandlingar och dokument du ska ha med dig till mötet. 

Om du har visat att du uppfyller alla gällande krav och regler så kommer du efter det tekniska samrådet att få ditt startbesked. Om det nu har gått minst fyra veckor sedan beslutet om bygglov publicerades i Post- och Inrikes Tidningar och du har fått ditt startbesked så får du börja att bygga ditt hus.

Hör av dig till oss!

Kontakta en av våra säljare om du vill ha hjälp med att ta fram ett hus och komma igång med ditt bygglov.