Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur Mariedalshus AB samlar in, använder och blottar din personliga information när du besöker webbplatsen.

Insamling av personlig information
När du besöker webbplatsen samlar vi in viss information om din enhet, din interaktion med webbplatsen och nödvändig information för att behandla en förfrågan du gör. Vi kan också samla in ytterligare information om du kontaktar oss för support. I denna integritetspolicy hänvisar vi till all information som unikt kan identifiera en individ (inklusive informationen nedan) som "personlig information". Se listan nedan för mer information om vilken personlig information vi samlar in och varför.

Enhetsinformation
• Exempel på insamlad personlig information: version av webbläsare, IP-adress, tidszon, cookieinformation, vilka webbplatser eller produkter du ser, söktermer och hur du interagerar med webbplatsen.
• Syftet med insamlingen: att ladda webbplatsen korrekt för dig och att utföra analyser av webbplatsanvändning för att optimera vår webbplats.
• Insamlingskälla: insamlas automatiskt när du besöker vår webbplats med hjälp av cookies, loggfiler, web beacons, taggar eller pixlar.

Kundsupport
• Exempel på insamlad personlig information: namn, e-postadress och telefonnummer
• Syftet med insamlingen: att ge kundsupport.
• Insamlingskälla: samlas in från dig.

Minderåriga
Webbplatsen är inte avsedd för minderåriga. Vi samlar inte avsiktligt in personlig information från barn. Om du är förälder eller vårdnadshavare och tror att ditt barn har gett oss personlig information, vänligen kontakta oss för att begära radering.

Delning av personlig information
Vi delar din personliga information med tjänsteleverantörer för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla våra kontrakt med dig, som beskrivs ovan. Till exempel:
• Vi kan dela din personliga information för att följa gällande lagar och förordningar, för att svara på en stämning, sökorder eller annan laglig begäran om information vi får eller för att på annat sätt skydda våra rättigheter.

Marknadsföring
Som beskrivits ovan använder vi din personliga information för att ge dig riktade annonser eller marknadsföringskommunikation som vi tror kan vara av intresse för dig. Till exempel:
• Vi använder Google Analytics för att hjälpa oss förstå hur våra kunder använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur Google använder din personliga information här: https://policies.google.com/privacy?hl=sv. Du kan också välja bort Google Analytics här: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. För mer information om hur riktad reklam fungerar kan du besöka Network Advertising Initiatives (“NAI”) utbildningssida på http://www.networkadvertising.org/understanding-online-advertising/how-does-it-work. Du kan välja bort riktad annonsering genom att besöka:
• FACEBOOK - https://www.facebook.com/settings/?tab=ads
• GOOGLE - https://www.google.com/settings/ads/anonymous
Dessutom kan du välja bort vissa av dessa tjänster genom att besöka Digital Advertising Alliance opt-out portal på: http://optout.aboutads.info/.

Användning av personlig information
Vi använder din personliga information för att tillhandahålla våra tjänster till dig, som inkluderar: att ge dig kundtjänst och att hålla dig uppdaterad om nyheter, tjänster och erbjudanden.

Laglig grund
I enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen (”GDPR”) behandlar vi din personliga information enligt följande lagliga grunder om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (“EES”):
• Ditt samtycke;
• Utförandet av avtalet mellan dig och webbplatsen;
• Efterlevnad av våra juridiska skyldigheter;
• För att skydda dina vitala intressen;
• Att utföra en uppgift som utförs i allmänhetens intresse;
• För våra legitima intressen, som inte åsidosätter dina grundläggande rättigheter och friheter.

Bibehållande
När du kontaktar oss kommer vi att behålla din personliga information för våra register såvida inte du ber oss radera denna information. För mer information om din raderingsrätt, se avsnittet ”Dina rättigheter” nedan.

Automatiskt beslutsfattande
Om du är bosatt i EES har du rätt att invända mot bearbetning uteslutande baserat på automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering), när beslutsfattandet har en rättslig effekt på dig eller på annat sätt väsentligt påverkar dig. Vi deltar i helautomatiskt beslutsfattande som har en laglig eller på annat sätt betydande effekt med hjälp av kunddata. Tjänster som innehåller delar av automatiserat beslutsfattande inkluderar:
• Tillfällig blockering av IP-adresser associerade med upprepade misslyckade inloggningsförsök. Denna blockering kvarstår i några timmar.

Dina rättigheter

GDPR
Om du är bosatt i EES har du rätt att få tillgång till den personliga informationen som vi har om dig, att överföra den till en ny tjänst och att begära att din personliga information korrigeras, uppdateras eller raderas. Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktinformationen nedan.

Cookies
En cookie är en liten mängd information som laddas ner till din dator eller enhet när du besöker vår webbplats. Vi använder ett antal olika cookies, inklusive funktionella, prestanda-, reklam- och sociala medier eller innehållscookies. Cookies gör din surfupplevelse bättre genom att låta webbplatsen komma ihåg dina handlingar och preferenser (t.ex. inloggning och val av region). Det betyder att du inte behöver ange den här informationen varje gång du återvänder till webbplatsen eller bläddrar från en sida till en annan. Cookies ger också information om hur människor använder webbplatsen, till exempel om det är första gången de besöker eller om de ofta besöker. Vi använder följande cookies för att optimera din upplevelse på vår webbplats och för att tillhandahålla våra tjänster.
consent_mariedalshusab - Cookieinställningar.
_gat - Används för att begränsa begäran. Om Google Analytics distribueras via Google Tag Manager kommer denna cookie att heta _dc_gtm_< property-id >.
AMP_TOKEN - Innehåller en token som kan användas för att hämta ett klient-ID från AMP-klient-ID-tjänsten. Andra möjliga värden indikerar opt-out, inflight-begäran eller ett fel vid hämtning av ett klient-ID från AMP Client ID-tjänsten.
_gac_< property-id > - Innehåller kampanjrelaterad information för användaren. Om du har länkat dina Google Analytics- och Google Ads-konton läser Google Ads-webbplatsens konverteringstaggar denna cookie såvida du inte väljer bort det.

Hur länge en cookie finns kvar på din dator eller mobila enhet beror på om det är en "beständig" eller "session" -cookie. Sessionscookies finns kvar tills du slutar surfa och beständiga cookies finns kvar tills de går ut eller raderas. De flesta av de cookies vi använder är beständiga och upphör att gälla mellan 30 minuter och två år från det datum då de laddades ner till din enhet. Du kan styra och hantera cookies på olika sätt. Tänk på att borttagning eller blockering av cookies kan påverka din användarupplevelse negativt och att delar av vår webbplats kanske inte längre är fullständigt tillgängliga. De flesta webbläsare accepterar automatiskt cookies, men du kan välja om du vill acceptera cookies via dina webbläsarkontroller, ofta i webbläsarens meny "Verktyg" eller "Inställningar". För mer information om hur du ändrar dina webbläsarinställningar eller hur du blockerar, hanterar eller filtrerar cookies kan du hitta i webbläsarens hjälpfil eller via sådana webbplatser som www.allaboutcookies.org. Observera dessutom att blockering av cookies kanske inte helt förhindrar hur vi delar information med tredje part, till exempel våra reklampartner. För att utöva dina rättigheter eller välja bort vissa användningar av din information av dessa parter, följ instruktionerna i avsnittet ”Marknadsföring” ovan.

Spåra inte
Observera att eftersom det inte finns någon konsekvent branschförståelse för hur man ska svara på "Spåra inte" -signaler, ändrar vi inte vår datainsamling och användningsmetod när vi upptäcker en sådan signal från din webbläsare.

Ändringar
Vi kan uppdatera denna integritetspolicy då och då för att återspegla till exempel förändringar i vår praxis eller av andra operativa, juridiska eller regleringsmässiga skäl.

Kontakt
För mer information om vår integritetspraxis, om du har frågor eller om du vill göra ett klagomål, vänligen kontakta oss via e-post på info@mariedalshus.se.

Senast uppdaterad: 2021-06-07
Om du inte är nöjd med vårt svar på ditt klagomål har du rätt att lämna in ditt klagomål till relevant dataskyddsmyndighet. Du kan kontakta din lokala dataskyddsmyndighet eller vår tillsynsmyndighet här: https://www.imy.se/